ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

Εξοικονόμηση ενέργειας

Γιατί να εξοικονομούμε ενέργεια;

Εδώ και χρόνια έχουμε αντιληφθεί ότι η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ο μόνος ενεργειακός πόρος, που διαθέτουν όλες οι χώρες του κόσμου. Άλλες διαθέτουν πετρέλαιο, άλλες φυσικό αέριο κλπ, αλλά εξοικονόμηση ενέργειας διαθέτουν όλες, στον βαθμό που την πραγματοποιούν βέβαια. Είναι δηλαδή το “κρυφό καύσιμο” του πλανήτη. Αυτή η διαπίστωση έχει γίνει πια κυρίαρχη αξία για την ΝΤΑΜΟ METALTEK και οδηγεί όχι μόνο τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζουμε κουφώματα αλουμινίου, αλλά και την συνολική λειτουργία της εταιρίας μας.

Παγκόσμια κατανάλωση ενέργειας

Από το σύνολο της πρωτογενούς ενέργειας που καταναλώνεται σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο το 32% αποτελεί το τμήμα που χρησιμοποιείται, ενώ το υπόλοιπο 68% σπαταλιέται υπό μορφή απωλειών. Πιο συγκεκριμένα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) μόνο τα κτήρια είναι υπεύθυνα για το 40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης και το 36% των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου. Ενώ τα νέα κτήρια, γενικά, απαιτούν λιγότερο από 3-5 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά τετραγωνικό μέτρο το έτος, τα παλαιότερα κτήρια κατά μέσο όρο απαιτούν 25 λίτρα κατ’ έτος. Κάποια ενεργοβόρα κτήρια, μάλιστα, απαιτούν ακόμη και 60 λίτρα/m2/έτος. Εξάλλου, περίπου το 35% των κτηρίων της ΕΕ έχουν ηλικία μεγαλύτερη των 50 ετών. Με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων είναι δυνατή η μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ κατά 5 έως 6%, με παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 κατά περίπου 5%.

 

ΝΤΑΜΟ METALTEK και εξοικονόμηση ενέργειας

 

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τις ανάγκες της εποχής, κατασκευάζει εδώ και χρόνια συστήματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Τα ενισχυμένα πολυαμίδια που χρησιμοποιούνται στα προφίλ αλουμινίου, τα ενεργειακά τζάμια και τα ειδικά ελαστικά απομακρύνουν την μετάδοση θερμότητας από την εξωτερική στην εσωτερική πλευρά.

Ενεργειακή συμπεριφορά ανοιγόμενου κουφώματος με θερμοδιακοπή.
Η φωτογραφία έχει τραβηχτεί με χρήση θερμοκάμερας.

Τομή συστήματος αλουμινίου με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες.

Για να γίνουν πιο κατανοητά προς τον ενδιαφερόμενο τα ενεργειακά και οικονομικά κέρδη από την αντικατάσταση των κουφωμάτων αλουμινίου σε θερμοδιακοπτόμενα, η εταιρεία μας πρωτοστατεί και παρέχει δωρεάν ενεργειακή μελέτη για την εκάστοτε κατοικία. Μέσα από αυτήν μπορούν να συγκριθούν οι 3 ουσιαστικά κατηγορίες κουφωμάτων αλουμινίου που είναι εγκατεστημένα στα κτίρια σήμερα (κουφώματα με μονούς υαλοπίνακες, κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες, κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες).

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα για μια τυπική κατοικία, με:
– Συνολική επιφάνεια κουφωμάτων 20 m2
– Κλιματολογικές συνθήκες Καλαμάτας
– Θέρμανση με καυστήρα πετρελαίου
– Σταθερή θερμοκρασία χώρου 22 βαθμοί Κελσίου

Συντελεστής θερμοπερατότητας (Uw)
Η ποσότητα θερμότητας σε watt ανά μονάδα χρόνου, που μπορεί να διαπεράσει ένα κούφωμα σε επιφάνεια 1 m2, όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των δύο επιφανειών του είναι 1 οC. Πρακτικά, όσο μικραίνει ο συντελεστής θερμοπερατότητας (Uw) τόσο καλύτερη είναι η ενεργειακή συμπεριφορά του κουφώματος.

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται ότι οι απώλειες ανά μήνα σε KWhth για κουφώματα με μονούς υαλοπίνακες (Uw=6,2 W/m2K) είναι οι υψηλότερες μεταξύ των 3 διαφορετικών τύπων κουφωμάτων, ενώ οι χαμηλότερες παρατηρούνται στα κουφώματα με θερμοδιακοπή και ενεργειακούς υαλοπίνακες (Uw=1,8 W/m2K).

Στη συνέχεια τα ίδια αποτελέσματα παρατηρούνται και στις συνολικές απώλειες ανά έτος.

Τελικά, στο τελευταίο διάγραμμα βλέπουμε την οικονομική διαφορά ανά έτος ανάλογα με την επιλογή μας.

Είναι ξεκάθαρο πως η αντικατάσταση αλουμινίων, πέρα από την αισθητική διαφορά που προσφέρει, συμβάλει στην οικονομία του σπιτιού μας!

Για την συγκεκριμένη κατοικία εξοικονομούνται περίπου 630 € ετησίως με την αντικατάσταση των κουφωμάτων με μονό υαλοπίνακα, σε θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου.

Ενεργειακά κτίρια, Ελλάδα & ΕΕ

Η σαφής και αυστηρή οδηγία της ΕΕ προς την Ελλάδα, υποχρεώνει το ελληνικό κράτος να μεθοδεύσει σταδιακή και συντονισμένη αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος, ώστε, τα υφιστάμενα σήμερα κτήρια να έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά, σε ποσοστό τουλάχιστον 80% το 2050. Με βάση την πιο πάνω οδηγία, θεσπίστηκε νόμος που εφαρμόζεται από 1/1/2016, σύμφωνα με τον οποίο, δεν μπορούν να διενεργηθούν αγορές, πωλήσεις ή ενοικιάσεις κτηρίων, εάν προηγουμένως δεν έχει εξασφαλιστεί πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτηρίου. Έτσι, από 1/1/2016 και μετά, στα υπάρχοντα κτήρια οι κτηριακές παρεμβάσεις που γίνονται θα πρέπει να είναι ικανές να εξασφαλίσουν το απαραίτητο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Επίσημα στοιχεία (όπως φαίνεται από το ακόλουθο διάγραμμα που παρουσιάστηκε στο 10ο Εθνικό Συνέδριο για τις «Ήπιες Μορφές Ενέργειας» – Θεσσαλονίκη, Νοέμβριος 2014), οι πιο κοινές επεμβάσεις που υλοποιούνται στον οικιακό τομέα για την εξασφάλιση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης κτηρίου, σύμφωνα με το δείγμα των ΠΕΑ του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» μετά την πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση, μεγαλύτερη συχνότητα με μεγάλη διαφορά από τη 2η κατηγορία επεμβάσεων, παρουσιάζουν οι επεμβάσεις που αφορούν στην Αντικατάσταση Κουφωμάτων, λόγω της μεγάλης αποτελεσματικότητας που επιτυγχάνεται.