Σίτες

Κατασκευάζουμε και εμπορευόμαστε όλους τους τύπους σίτας, οριζόντιας κίνησης Plisse, κάθετης κίνησης ρολάκι, συρόμενες, ανοιγόμενες, σταθερή.
Μπορεί να γίνει συνδυασμός τους είτε σε κάποια νέα κατασκευή, είτε σε υφιστάμενα κουφώματα συμπληρωματικά.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Σίτες προστασίας

ΤΥΠΟΙ:
Οριζόντιας κίνησης Plisse
Ρολάκι κάθετης κίνησης
Συρόμενες
Ανοιγόμενες
Σταθερές.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ:
Κατασκευή και τοποθέτηση τους σε συνδυασμό, τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε υφιστάμενα κουφώματα, συμπληρωματικά.