ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Άψογη διοίκηση έργων

Όλα τα έργα που αναλαμβάνουμε, μικρά ή μεγάλα τα αντιμετωπίζουμε με την ίδια προσοχή και σχολαστικότητα και ακολουθούμε την ίδια διαδικασία διαχείρισης.   

 

Προσδιορισμός του έργου και των παραδοτέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Προσδιορισμός επιμέρους εργασιών και χρονοδιαγράμματος.

Προσδιορισμός ομάδας έργου, προγραμματισμός & συλλογή πόρων (υλικών, εξαρτημάτων καθώς και χρόνος και εξοπλισμός επεξεργασίας και συναρμολόγησης)

Εκτέλεση και παρακολούθηση των προγραμματισμένων εργασιών

Ποιοτικός έλεγχος, παράδοση των συμφωνημένων και “κλείσιμο” του έργου.

 

Μετά από πάνω από 4.000 επιτυχημένα έργα, οι τεχνικοί και οι υπεύθυνοι έργου της ΝΤΑΜΟ METALTEK αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματική διοίκηση και επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου στους χώρους που δραστηριοποιούμαστε.